Annoncering

 

Fagmagasinet Optimering fokuserer på drift, vedligehold, teknologi og risiko, og er officielt organ for Den Danske Vedligeholdsforening, DDV. Med Optimering kan du ramme plet på din målgruppe af tekniske ledere og beslutningstagere. Det udkommer i 13.800 eksemplarer til blandt andet administrative og tekniske ledere i private og offentlige virksomheder – herunder virksomhedsledere, vedligeholdsledere, driftsledere, vedligeholdsteknikere, tekniske chefer og servicechefer samt maskinmestre ansat på land og til søs, branche- og erhvervsorganisationer, rådgivende ingeniører, arkitekter, universiteter, maskinmesterskoler og maritime uddannelsescentre, tekniske skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner.

 

Den Danske Vedligeholdsforening er en uafhængig, nonprofit interesseorganisation med en række faglige netværk, der udveksler ny viden og erfaring samt afvikler konferencer og fagseminarer mv.

 

Faste annonceformater og priser gældende fra 1. januar 2019

 

1/4 side 89 x 120 mm/185 x 60 mm = 6.300,- kr.

1/2 side89 x 246 mm/185 x 120 mm = 10.400,- kr. 

1/1 side185 x 246 mm = 18.400,- kr. 

1/1 side til kant 210 x 297 mm = 18.400,- kr. 

Bagside150 x 297 mm = 19.500,- kr. 

Opslag 420 x 297 mm = 35.000,- kr. 

 

Der beregnes ikke farvetillæg - en 4-farvet annonce koster det samme som en sort/hvid. Alle priser er ekskl. moms og gælder levering af færdig materiale. Vi kan tilbyde opsætning af annoncer mod betaling, forhør nærmere.

 

Rabatsatser: Der ydes 5 pct. gentagelsesrabat ved bestilling af min. 2 indrykninger i løbet af 12 måneder. Der ydes 10 pct. gentagelsesrabat ved bestilling af min. 3 indrykninger i løbet af 12 måneder.

 

Tillæg for særplacering: 10 pct.

 

Annoncekontrol: Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer.

Info

 

For annoncering i Optimering kontakt:

Mediakonsulent Dorte Schlünzen

Tlf.: 7610 1146

E-mail: ds@rosendahls.dk

 

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1

6715 Esbjerg N

Tlf.: 7610 1112

 

Medieinformation 2018

 

Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf.: 3336 4920 Fax: 3336 4949 E-mail: mf@mmf.dk

© Boogii 2020